Starostwo Powiatowe w Sławnie uprzejmie informuje, iż Oddział Zachodniopomorski Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych zaprasza Państwa do uczestnictwa w programie pn. „Program wyrównywania różnic między regionami III” w 2020 roku.
Zgłoszenia wraz z kompletem dokumentów proszę składać do Wydziału Edukacji i Spraw Społecznych (pokój nr 19, tel. 0598106419) Starostwa Powiatowego w Sławnie do dnia 20 stycznia 2020r. Aktualne wzory wniosków/wystąpień oraz program i procedury realizacji wkrótce będą dostępne na stronie internetowej www.pfron.org.pl