W dniu 21 listopada 2022 r. Zachodniopomorski Urząd Wojewódzki w Szczecinie ogłosił wyniki naboru wniosków o objęcie dopłatą w ramach Funduszu rozwoju przewozów autobusowych na linie o charakterze użyteczności publicznej, które będą funkcjonowały 2023 roku.

Powiat Sławieński skorzystał z możliwości uzyskania rządowego dofinansowania i otrzymał dopłatę w wysokości 1.659.528,60 zł na uruchomienie 14 linii autobusowych o charakterze użyteczności publicznej. Dofinansowanie pokrywa część kosztów przewoźników. Resztę deficytu proporcjonalnie do ilości kilometrów przebiegających przez daną gminę lub miasto współfinansuje zainteresowany samorząd. Dzięki dobrej współpracy między Powiatem Sławieńskim, a gminą Postomino, Sławno, Darłowo oraz miastem Sławno i Darłowo w ubiegłym i obecnym roku udało się zapewnić transport publiczny dla mieszkańców naszego powiatu.

Otrzymane dofinansowanie przeznaczone jest na dalsze funkcjonowanie dotychczasowych linii autobusowych jak również na uruchomienie nowej linii na trasie Sławno – Jarosławiec w okresie wakacyjnym.