Szanowni Państwo Dyrektorzy, Nauczyciele, Pracownicy Oświaty,
Rodzice i Uczniowie

Z okazji rozpoczynającego się roku szkolnego 2021/2022 Dyrektorom, 
Nauczycielom i Pracownikom Oświaty życzę, by był to rok spokojnej pracy,
dającej satysfakcję zawodową, osobistą i uznania otoczenia.
Mam nadzieję, że nowy rok szkolny przyniesie Państwu wiele sukcesów
pedagogicznych i rozważnych przedsięwzięć w pracy z dziećmi i młodzieżą.

Drodzy Uczniowie życzę Wam, aby nadchodzące miesiące były nie tylko czasem
wytężonej pracy, ale niosły ze sobą także wiele radości i zadowolenia z rozwoju
własnych zainteresowań i uzdolnień. Niech każdy dzień wzbogaca Was w wiedzę 
i nowe doświadczenia, które zaowocują w przyszłości.

Szanowni Rodzice, stanowicie ważną część szkolnej społeczności, 
wsparcie jakie dajecie swoim dzieciom jest istotnym elementem ich edukacji. 
Życzę Państwu wielu powodów do dumy i radosnych chwil związanych
z sukcesem dzieci, ale też cierpliwości w niełatwym procesie wychowawczym.

    Wszystkim Państwu życzę, aby rok szkolny 2021/2022 był bezpieczny i spokojny.

                                                                                               Starosta Sławieński
                                                                                                Wojciech Wiśniowski

W dniu 01 września (środa) 2021 r. w godz. od 14.30 do 15.45 w Starostwie Powiatowym w Sławnie (Biuro Rady) w ramach skarg i wniosków dyżurować będzie Pan Tomasz Bobin Przewodniczący Rady Powiatu w Sławnie (w dniu dyżuru kontakt przez Biuro Obsługi Interesantów w Starostwie Powiatowym w Sławnie). Telefon: 059-810-64-43 lub 059-810-64-44

W dniu 25 sierpnia (środa) 2021 r. w godz. od 14.30 do 15.30 w Starostwie Powiatowym w Sławnie (Biuro Rady) w ramach skarg i wniosków dyżurować będzie Pan Konrad Woszczyk Wiceprzewodniczący Rady Powiatu w Sławnie. Telefon: 59-810-64-43 lub 59-810-64-44

MIESZKAŃCY POWIATU SŁAWIEŃSKIEGO

Uprzejmie informuję, że XXV Sesja Rady Powiatu w Sławnie odbędzie się w dniu 30 sierpnia 2021r. o godz. 10.00 w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Sławnie przy ul. Sempołowskiej 2a (na sali mogą przebywać wyłącznie radni oraz obsługa organizacyjno -prawna). Sesja zwołana jest na podstawie art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (tj. Dz. U. z 2020r. poz. 920) i zgodnie art. 15zzx ust. 1-2 ustawy z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw.