zgłoszenie wypadku przy pracy rolniczej - plakat

Uległeś wypadkowi przy pracy rolniczej?
Zgłoś go do KRUS poprzez platformę ePUAP
Po zalogowaniu się do ePUAP:

  • wpisz w wyszukiwarce słowa: zgłoszenie wypadku przy pracy rolniczej
  • wybierz sprawę
  • wypełnij formularz Zgłoszenie wypadku przy pracy rolniczej
  • wskaż w formularzu, do której jednostki OR KRUS/PT KRUS zgłoszenie ma być przekazane

Zgłaszając wypadek przy pracy rolniczej za pośrednictwem ePUAP, możesz również złożyć Wniosek o jednorazowe odszkodowanie z tytułu stałego lub długotrwałego uszczerbku na zdrowiu spowodowanego wypadkiem przy pracy rolniczej lub rolniczą chorobą zawodową.
Więcej informacji na www.krus.gov.pl

Na podstawie art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (tj. Dz. U.  z  2020r. poz. 920) zwołuję XXIII Sesję Rady Powiatu w Sławnie, która  odbędzie się  w dniu 30 marca  2021r. o godz. 10:00 w sali konferencyjnej  Starostwa Powiatowego  w Sławnie przy ul. Sempołowskiej 2a.