Zdecydowaliśmy się na czasowe ograniczenie dostępu do Drugiego Urzędu Skarbowego w Koszalinie oraz punktu obsługi w Sławnie ze względu na rozprzestrzenianie się koronawirusa od 13 do 27 marca 2020 r.

PODATKI BĘDZIESZ MÓGŁ ROZLICZYĆ NA 2 SPOSOBY:
- On-line
poprzez Twój e-PIT, e-Deklaracje, e-PUAP
- Przesłanie deklaracji, pism, innych dokumentów za pośrednictwem operatorów pocztowych na adres siedziby II US w Koszalinie ul. Moniuszki 15 75-549 Koszalin

Kontakt telefoniczny do urzędu skarbowego:

PIT- nr telefonu 94 3477-598; 596;587;590

VAT - nr telefonu 94 3477-506;551 ;578;509

CIT - nr telefonu 94 -477-599

podatek akcyzowy - nr telefonu 94 3477-689;561

spadki/darowizny - nr telefonu 94 3477-630;547;632

rejestracja podatników - nr telefonu 94 3477-579;636

egzekucja administracyjna - nr telefonu 94 3477-606;625;603

rachunkowość podatkowa - nr telefonu 94 3477-560;559

komórka wierzycielska - nr telefonu 94 3477-667;656;558

zaświadczenia - nr telefonu 94 3477-595;668

karta podatkowa - nr telefonu 94 3477- 532; 534

Adres e-mail urzędu skarbowego: 2us.koszalin@mf.gov.pl

Informacje podatkowe znajdziesz pod adresem www.podatki.gov.pl

Starosta Sławieński informuje, iż w przypadku niemożności przez mieszkańców dochowania 30-dniowego terminu rejestracji pojazdu, niebędącego nowym pojazdem, sprowadzonym z terytorium państwa członkowskiego UE lub zawiadomienia o nabyciu lub zbyciu pojazdu zarejestrowanego na terytorium RP należy w ciągu 7 dni od ustania przyczyny tj.

  • odwołania stanu zagrożenia epidemicznego,
  • opuszczenia szpitala bądź zwolnienie z kwarantanny,

złożyć wniosek o przywrócenie terminu do dokonania tych czynności razem z wnioskiem o rejestrację lub zawiadomienie o nabyciu lub zbyciu pojazdu.

Wzór wniosku o przywrócenie terminu będzie dostępny na stronie www.bip.powiatslawno.pl

UWAGA
Złożenie wniosku o przywrócenie terminu z uwagi na okoliczności związane z ogłoszonym stanem zagrożenia epidemicznego będzie skutkowało przywróceniem terminu i będzie równoznaczne z dokonaniem czynności w ustawowym terminie, a więc nie podlega karze pieniężnej.

Za brak rejestracji pojazdu oraz naruszenie terminu 30-dniowego zgłoszenia zbycia lub nabycia pojazdu Starosta Sławieński w okresie od 16 marca 2020r. do odwołania uznawać będzie takie naruszenie za mające miejsce w warunkach siły wyższej na podstawie art. 189e KPA i nie podlega karze.