Ze względu na zagrożenie koronawirusem ogranicza się osobiste wizyty w urzędach!
Sprawę w Starostwie Powiatowym w Sławnie można załatwić przez Internet lub telefonicznie:
Adres email: starosta@powiatslawno.pl
Telefony kontaktowe:

Wydział Organizacyjno-Prawny 59 8106491
Samodzielne Stanowisko Pracy ds. Kadr 59 8106490
Wydział Finansów 59 8106451
Powiatowy Rzecznik Konsumentów 59 8106428
Samodzielne Stanowisko do Spraw Promocji 59 8106467
Wydział Edukacji i Spraw Społecznych 59 8106418
Wydział Dróg i Infrastruktury Powiatu 59 8106422
Wydział Architektury, Budownictwa, Rolnictwa i Ochrony Środowiska 59 8106427
Wydział Komunikacji i Transportu 59 8106407
Wydział Geodezji, Kartografii Katastru i Gospodarki Nieruchomościami 59 8106465
Powiatowy Zespół Orzekania o Niepełnosprawności 59 8106417

Wyłącznie w sprawach pilnych Starostwo Powiatowe w Sławnie przyjmuje interesantów od poniedziałku do piątku w godz. 8:00 - 15:30 poprzez Biuro Obsługi Interesanta.
Zakaz kontaktu bezpośrednio z pracownikami wydziałów.

Komunikat

Stosownie do decyzji podjętej podczas posiedzenia Rządowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego w dniu 11 marca 2020 r., w związku z rozprzestrzenianiem się koronawirusa SARS-CoV-2:

zarządzam do odwołania zawieszenie organizowania imprez artystycznych i rozrywkowych na terenie województwa, w szczególności w: teatrach, operach, operetkach, filharmoniach, kinach, muzeach, domach kultury i galeriach sztuki;
polecam wójtom, burmistrzom oraz prezydentom miast zawieszenie do odwołania działalności klubów dziecięcych i żłobków.
Bardzo proszę o zrozumienie zaistniałej sytuacji i współdziałanie z organami administracji publicznej w tej sprawie.

Podstawy prawne:

- art. 11 ust. 1, 2 i 7 ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych;

- art. 37 ust. 2 w związku z art. 2 ustawy o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej;

- art. 54 ust. 1 ustawy o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3.

  Wojewoda Zachodniopomorski

Tomasz Hinc

W dniach 12-25 marca 2020 r. Zamek Książąt Pomorskich - Muzeum w Darłowie będzie wyłączone ze zwiedzania.

W związku z remontem instalacji wodnej w budynku Starostwa Powiatowego w Sławnie w dniu 13.03.2020r. urząd będzie czynny do godz. 12:00