Zdecydowaliśmy się na czasowe ograniczenie dostępu do Drugiego Urzędu Skarbowego w Koszalinie oraz punktu obsługi w Sławnie ze względu na rozprzestrzenianie się koronawirusa od 13 do 27 marca 2020 r.

PODATKI BĘDZIESZ MÓGŁ ROZLICZYĆ NA 2 SPOSOBY:
- On-line
poprzez Twój e-PIT, e-Deklaracje, e-PUAP
- Przesłanie deklaracji, pism, innych dokumentów za pośrednictwem operatorów pocztowych na adres siedziby II US w Koszalinie ul. Moniuszki 15 75-549 Koszalin

Kontakt telefoniczny do urzędu skarbowego:

PIT- nr telefonu 94 3477-598; 596;587;590

VAT - nr telefonu 94 3477-506;551 ;578;509

CIT - nr telefonu 94 -477-599

podatek akcyzowy - nr telefonu 94 3477-689;561

spadki/darowizny - nr telefonu 94 3477-630;547;632

rejestracja podatników - nr telefonu 94 3477-579;636

egzekucja administracyjna - nr telefonu 94 3477-606;625;603

rachunkowość podatkowa - nr telefonu 94 3477-560;559

komórka wierzycielska - nr telefonu 94 3477-667;656;558

zaświadczenia - nr telefonu 94 3477-595;668

karta podatkowa - nr telefonu 94 3477- 532; 534

Adres e-mail urzędu skarbowego: 2us.koszalin@mf.gov.pl

Informacje podatkowe znajdziesz pod adresem www.podatki.gov.pl

Starosta Sławieński informuje, iż w przypadku niemożności przez mieszkańców dochowania 30-dniowego terminu rejestracji pojazdu, niebędącego nowym pojazdem, sprowadzonym z terytorium państwa członkowskiego UE lub zawiadomienia o nabyciu lub zbyciu pojazdu zarejestrowanego na terytorium RP należy w ciągu 7 dni od ustania przyczyny tj.

  • odwołania stanu zagrożenia epidemicznego,
  • opuszczenia szpitala bądź zwolnienie z kwarantanny,

złożyć wniosek o przywrócenie terminu do dokonania tych czynności razem z wnioskiem o rejestrację lub zawiadomienie o nabyciu lub zbyciu pojazdu.

Wzór wniosku o przywrócenie terminu będzie dostępny na stronie www.bip.powiatslawno.pl

UWAGA
Złożenie wniosku o przywrócenie terminu z uwagi na okoliczności związane z ogłoszonym stanem zagrożenia epidemicznego będzie skutkowało przywróceniem terminu i będzie równoznaczne z dokonaniem czynności w ustawowym terminie, a więc nie podlega karze pieniężnej.

Za brak rejestracji pojazdu oraz naruszenie terminu 30-dniowego zgłoszenia zbycia lub nabycia pojazdu Starosta Sławieński w okresie od 16 marca 2020r. do odwołania uznawać będzie takie naruszenie za mające miejsce w warunkach siły wyższej na podstawie art. 189e KPA i nie podlega karze.

Starosta Sławieński informuje, że podjął decyzję, iż od 16 marca br. do odwołania maksymalnie ograniczamy wejście do budynku Starostwa Powiatowego w Sławnie.
Urząd otwarty dla petentów  będzie w godzinach 8.00 – 12.00.
Telefonicznie, mailowo informację będzie można uzyskać w godzinach 7.30 – 15.30.
Wydział Komunikacji i Transportu:
komunikacja@powiatslawno.pl;
prawo jazdy tel. 598106412 rejestracja pojazdów tel. 598106407
Wydział Architektury, Budownictwa, Rolnictwa i Ochrony Środowiska:
budownictwo@powiatslawno.pl; tel. 598106427
Wydział Geodezji, Kartografii Katastru i Gospodarki Nieruchomościami:
geodezja@powiatslawno.pl; tel. 598106465
Powiatowy Zespół do spraw Orzekania o Niepełnosprawności:
pzoon@powiatslawno.pl; tel. 598106417
Konsekwencją tego będzie przeorganizowanie Biura Obsługi Interesanta. Dotychczasowe Biuro zostanie ulokowane w zamkniętym pomieszczeniu znajdującym się po prawej stronie przy wejściu głównym do siedziby Starostwa.

W sali konferencyjnej Starostwa dyżur w godzinach 8.00-12.00 pełnić będą urzędnicy:

  1. Wydziału Komunikacji i Transportu,
  2. Wydziału Architektury, Budownictwa, Rolnictwa i Ochrony Środowiska,
  3. Wydział Geodezji, Kartografii Katastru i Gospodarki Nieruchomościami,

Tylko w wyjątkowych przypadkach mieszkańcy, po uprzedniej weryfikacji sprawy i po zbadaniu temperatury ciała, będą pojedynczo wpuszczani na teren poszczególnych wydziałów.

Powiatowy Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Sławnie odwołuje posiedzenia składów orzekających. O nowych terminach posiedzeń będziemy informować telefonicznie lub listownie.

Ponadto informujemy, że w przypadku rejestracji pojazdów deklarujemy przywrócenie terminu administracyjnego przy przekroczeniu 30-dniowego terminu. To oznacza, że nie będą nakładane kary finansowe.
Od 17 marca
do odwołania zamknięta zostaje filia Wydziału Komunikacji i Transportu w Darłowie.

Od 17 marca do odwołania zawieszona zostaje możliwość skorzystania z osobistej wizyty w Nieodpłatnych Punktach Pomocy Prawnej. Wszystkie umówione wcześniej wizyty zostają odwołane. W tym okresie można korzystać z porad za pośrednictwem telefonu lub poczty elektronicznej – tel.: 59 8106428, mail: pomocprawna@powiatslawno.pl,
filia w Darłowie tel. 791 530 803, mail ztn@ztn.com.pl

Od 17 marca do odwołania zawieszona zostaje możliwość skorzystania z osobistej konsultacji z Powiatowym Rzecznikiem Konsumentów. Wszystkie umówione wcześniej wizyty zostają odwołane. W godzinach dyżuru Rzecznika tj. w środy w godz. 13.00 do 17.00 można korzystać z porad za pośrednictwem telefonu lub poczty elektronicznej – tel.: 59 8106428, mail:konsument@powiatslawno.pl

Podkreślam, że przychodzenie do Urzędu wiąże się z dużym ryzykiem. Dlatego w trosce o bezpieczeństwo i ochronę zdrowia nas wszystkich, zachęcamy wyłącznie do kontaktu telefonicznego i mailowego. Wszelkie numery tel. i adresy mailowe dostępne są na naszej stronie: http://bip.powiatslawno.pl/public/

Starosta Sławieński

Informuję, że dzień 13 marca 2020 r. jest ostatnim dniem działania komisji lekarskich kwalifikacji wojskowej w 2020 r.