Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Sławnie otrzymał wyniki badań z prób pobranych od osób przebywających na kwarantannie. Obecności Koronawirusa nie potwierdzono.

Państwowy Instytut Badawczy NASK we współpracy z Ministerstwem Cyfryzacji ogłosił ogólnopolski konkurs dla organizacji pozarządowych na najlepszą kampanię edukacyjną pt. „Niebezpieczni w sieci”. Celem konkursu jest wzrost świadomości Polaków na temat bezpieczeństwa w sieci Internet. W ramach konkursu promowane będą pomysły na kampanię informacyjno-edukacyjną związane z bezpieczeństwem w sieci.
Udział w konkursie podzielony jest na dwa etapy. Pierwszy etap konkursu obejmuje złożenie koncepcji kampanii do dnia 22 marca 2020 r., natomiast w drugim etapie autorzy maksymalnie pięciu najlepiej ocenionych pomysłów zostaną zaproszeni do prezentacji koncepcji. Do konkursu można zgłosić projekt nowej kampanii edukacyjno-informacyjnej
lub kampanii realizowanej wcześniej, którą organizacja planuje powtórzyć. Zwycięskie projekty będą realizowane w okresie od czerwca do października 2020 r.

Wszelkie informacje na temat ww. inicjatywy znajdują się pod adresem:  www.gov.pl/niezagubdzieckawsieci/konkurs oraz na stronie internetowej Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Szczecinie w zakładce: „Rodzina, sprawy społeczne”.

plakat koronawirus

Informuję, że informacje dotyczące postępowania dot. koronawirusa SARS-CoV-2 znajdują się na stronie internetowej http://wsse.szczecin.pl/

Ponadto informuję, że uruchomiono infolinię Narodowego Funduszu Zdrowia dotyczącą koronawirusa SARS-CoV-2,  czynną przez całą dobę, 7 dni w tygodniu -pod numerem 800 190 590.

Infolinia ma charakter edukacyjno-informacyjny.