Z dniem 1 stycznia 2020r. w ustawie Prawo o ruchu drogowym zostało zmienione brzmienie art. 71 ust. 7., dodano art. 140mb oraz zmieniony został art. 140n.
Art. 140mb ustawy Prawo o ruchu drogowym określa, że kto:
1) będąc właścicielem pojazdu sprowadzonego z terytorium państwa członkowskiego Unii Europejskiej wbrew przepisowi art. 71 ust. 7 nie rejestruje pojazdu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
2) będąc właścicielem pojazdu zarejestrowanego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, wbrew przepisowi art. 78 ust. 2 pkt 1 nie zawiadamia starosty o nabyciu lub zbyciu pojazdu.
- podlega karze pieniężnej w wysokości od 200 do 1000 zł.

Starostwo Powiatowe w Sławnie uprzejmie informuje, iż Oddział Zachodniopomorski Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych zaprasza Państwa do uczestnictwa w programie pn. „Program wyrównywania różnic między regionami III” w 2020 roku.
Zgłoszenia wraz z kompletem dokumentów proszę składać do Wydziału Edukacji i Spraw Społecznych (pokój nr 19, tel. 0598106419) Starostwa Powiatowego w Sławnie do dnia 20 stycznia 2020r. Aktualne wzory wniosków/wystąpień oraz program i procedury realizacji wkrótce będą dostępne na stronie internetowej www.pfron.org.pl

Centrum Prewencji Terrorystycznej ABW, przygotowało Kampanię społeczną 4U!,której celem jest zwiększenie świadomości społeczeństwa w zakresie zapobiegania i reagowania na zdarzenia o charakterze terrorystycznym. Kampania składa się z filmu promocyjnego i czterech animacji edukacyjnych, w których zaprezentowano procedurę - 4U! –Uważaj! Uciekaj!  Ukryj się! Udaremnij atak!. Procedury prezentują zalecany sposób zachowania w przypadku wystąpienia ataku terrorystycznego. Kampania 4U! jest dostępna na stronie internetowej www.4u.tpcoe.gov.pl

    Mieszkańcy Powiatu Sławieńskiego, uprzejmie zapraszam XIII Sesję Rady Powiatu  w Sławnie, która odbędzie się w dniu 19 grudnia  2019r.  o godz. 13.00  w sali konferencyjnej  Starostwa Powiatowego w Sławnie  przy   ul. Sempołowskiej 2a  w Sławnie.