W dniu 28 maja 2019 roku odbędzie się ćwiczenie RENEGADE z wykorzystaniem systemów alarmowania ludności. Nadany zostanie sygnał alarmowy (syrena) dotyczący zagrożenia z powietrza.

23 maja 2019 r. w Zespole Szkół im. Jana Henryka Dąbrowskiego w Sławnie odbył się II Powiatowy Konkurs Wiedzy Ekologicznej.

 Honorowy Patronat nad wydarzeniem objęli: Zachodniopomorski Kurator Oświaty, Magdalena Zarębska – Kulesza, która ufundowała główne nagrody indywidualne oraz Starosta Sławieński, Wojciech Wiśniowski, fundator nagród dla zwycięskich szkół oraz pozostałych nagród indywidualnych.

Uprzejmie zapraszam na  VII Sesję Rady Powiatu w Sławnie, która odbędzie się w dniu 31 maja  2019r. o godz. 13:00 w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Sławnie przy ul. Sempołowskiej 2a.
Proponowany porządek  obrad:
1. Sprawy organizacyjne:
a. otwarcie Sesji i stwierdzenie quorum,
b. zatwierdzenie porządku obrad,  
c. przyjęcie protokołu z VI Sesji Rady Powiatu w Sławnie.