Mieszkańcy Powiatu Sławieńskiego, serdecznie zapraszam na X Sesję Rady Powiatu w Sławnie w dniu 4 października 2019r.

Uprzejmie informujemy, że pracownia RTG w Darłowie w miesiącu wrześniu 2019r. będzie czynna w dniach 25.09 oraz 30.09. w godzinach od 8:00 do 14:00. W Pozostałe dni Zdjęcia można Wykonywać w pracowni RTG przy Szpitalu Powiatowym w Sławnie

23 września 2019 r. pierwszoklasiści I Liceum Ogólnokształcącego w Sławnie zostali oficjalnie przyjęci w poczet uczniów podczas uroczystości ślubowania. Świadkami tego zdarzenia byli  zaproszeni goście: Andrzej Protasewicz, Wicestarosta Sławieński, Tomasz Bobin, Przewodniczący Rady Powiatu Sławieńskiego, Paweł Faryno, Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej w Sławnie oraz społeczność szkolna.
Akademia rozpoczęła się wprowadzeniem sztandaru I LO i odśpiewaniem  hymnu narodowego, następnie głos zabrała Renata Biernacka, dyrektor szkoły.
- Jestem przekonana, że podejmując naukę w naszym liceum, dokonaliście właściwego wyboru w życiu. Wierzę, że czas spędzony w I LO przyniesie owoce w przyszłości. Życzę wam, aby czas spędzony w murach naszej szkoły, był dla was czasem rozwoju. - Jesteście uczniami szkoły z tradycjami,  zdobywajcie wiedzę i umiejętności mądrze, rzetelnie i odpowiedzialnie – dodał Andrzej Protasewicz.
Po przemówieniach przedstawiciele klas pierwszych ślubowali na sztandar szkoły, że staną się godnymi jej tradycji, będą sumiennie wypełniać obowiązki ucznia oraz szanować symbolikę i tradycje szkoły. Uroczystość zakończył akt pasowania na ucznia oraz wręczenie pamiątkowych  certyfikatów.
Po oficjalnej części klasy pierwsze musiały jeszcze wykazać się sprytem, siłą i odwagą podczas tradycyjnych otrzęsin przygotowanych przez uczniów klasy maturalnej w Zielonej Szkole pod Bocianim Gniazdem.