Mieszkańcy Powiatu Sławieńskiego, uprzejmie zapraszam na IX Sesję Rady Powiatu w Sławnie, która  odbędzie się w dniu 30  sierpnia 2019r. o godz. 12:00 w sali konferencyjnej  Starostwa Powiatowego  w Sławnie przy ul. Sempołowskiej 2a.

Plan obchodów 80-tej Rocznicy Wybuchu II Wojny Światowej
09:00 - Msza Święta w Kościele pw. Wniebowzięcia NMP w Sławnie
10:30 - Uroczyste złożenie kwiatów pod Pomnikiem Poległych Żołnierzy na cmentarzu komunalnym w Sławnie
11:15 - Spotkanie Kombatantów oraz zaproszonych gości

Pan Tomasz Bobin Przewodniczący Rady Powiatu w Sławnie w ramach skarg i wniosków przyjmuje mieszkańców z Powiatu Sławieńskiego w dniu 20 sierpnia 2019r. w godz. od 14.15 do 15.45 w Starostwie Powiatowym w Sławnie przy ul.Sempołowskiej 2a,  pokój 44 (Biuro Rady).