Dnia 14 września 2018 r. w Zespole Szkół Agrotechnicznych w Sławnie odbyło się uroczyste wręczenie dyplomów Starosty Sławieńskiego Pana Wojciecha Wiśniowskiego dla najlepszych uczniów Technikum w roku szkolnym 2017/2018, którzy z wynikiem pozytywnym ukończyli praktyki zawodowe.

lp. Imię i nazwisko radnego Interpelacja/zapytanie w sprawie Treść interpelacji/zapytania Odpowiedź na interpelację
1        
2        

W dniu 7 września 2018 r. w obecności Radnych Rady Powiatu w Sławnie Starosta Sławieński Wojciech Wiśniowski oraz Przewodniczący Rady Powiatu w Sławnie Pan Andrzej Protasewicz wręczyli listy gratulacyjne, okolicznościowe upominki i kwiaty dla nauczycieli szkół dla których organem prowadzącym jest Powiat Sławieński, którzy z dniem 1 września 2018 r. uzyskali status nauczycieli mianowanych. Nauczyciele złożyli ślubowanie.
Lista nauczycieli:
1) Angelika Górska- Biela
2) Damian Basarab

Punktualnie o godz. 17, w godzinie „W” na darłowskim rynku zawyły syreny. W ten sposób rozpoczęła się uroczystość z okazji 74. Rocznicy Wybuchu Powstania Warszawskiego.
Przed Ratuszem w Darłowie zgromadzili się mieszkańcy, kombatanci i przedstawiciele władz lokalnych. Powiat reprezentował Starosta Sławieński Wojciech Wiśniowski
 . W godz. „W”, czyli w godzinie rozpoczęcia 1 sierpnia 1944 r. akcji „Burza” wszyscy zgromadzeni na placu Kościuszki przystanęli na kilka minut, oddając w ten sposób hołd bohaterskim powstańcom warszawskim.
Po odegraniu hymnu państwowego, w ratuszu rozpoczęło się spotkanie z kombatantami, podczas którego referat o Powstaniu Warszawskim wygłosił dr. Zbigniew Mielczarski. Bardzo wzruszające było przemówienie porucznika Kazimierza Kuligowskiego, ostatniego darłowskiego Powstańca Warszawskiego, prezesa Związku Kombatantów Rzeczypospolitej Polskiej i Byłych Więźniów Politycznych. Kolejnym punktem uroczystości była msza święta za Ojczyznę i w intencji ofiar Powstania Warszawskiego. Zwieńczeniem wczorajszych obchodów był koncert piosenek patriotycznych w wykonaniu zespołu Trzynastka i Przyjaciele.