W dniu 4 lipca 2018 r. Starosta Sławieński Wojciech Wiśniowski podpisał z Urzędem Marszałkowskim reprezentowanym przez Pana Tomasza Sobieraja – Wicemarszałka Województwa Zachodniopomorskiego umowę w ramach Programu pomocy finansowej jednostkom samorządu terytorialnego z obszaru Województwa Zachodniopomorskiego z przeznaczeniem na poprawę infrastruktury sportowej. W ramach niniejszej umowy zostanie wyremontowane zaplecze sanitarne (łazienki) w Specjalnym Ośrodku Szkolno – Wychowawczym dla Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej koszt zadania 40.000,00 zł. Jest to kolejny projekt z zakresu poprawy bazy placówek oświatowych na terenie Powiatu Sławieńskiego - Powiat otrzymał dofinansowanie w wysokości 50.000, 00 zł z Ministerstwa Sportu i Turystyki na budowę siłowni plenerowej, placu zabaw i strefy relaksu przy Specjalnym Ośrodku Szkolno – Wychowawczym w Sławnie.

Starosta sławieński Wojciech Wiśniowski, który uczestniczył w uroczystości zakończenia roku szkolnego w Zespole Szkół Morskich w Darłowie, wręczył ufundowane przez Starostwo Powiatowe nagrody dla najlepszych uczniów szkoły. W tym roku aż 34 osoby uzyskały świadectwo z wyróżnieniem.
- Jestem dumny, że mamy tak zdolną i ambitną młodzież. Gratuluję Wam wspaniałych wyników, a pani dyrektor szkoły Magdalenie Miszke dziękuję za stworzenie inspirującej Was do dobrej nauki intelektualnej przestrzeni, przyjaznego i kreatywnego miejsca. Gratuluję też uczniom i nauczycielom wszystkich szkół z naszego powiatu – podkreślił starosta.
Najwyższą średnią ocen, bo 5,44 i wzorowe zachowanie osiągnęła Jagoda Chudoba z klasy 2h. Najmniej zajęć opuścił Robert Wiatrzyk, który otrzymał nagrodę za najlepszą frekwencję. Powody do satysfakcji ma też klasa 1 d, która tak solidnie uczestniczyła w zajęciach szkolnych, że dzisiaj odebrała za to nagrodę pieniężną w wysokości 500 zł.
Wielu innych uczniów szkoły otrzymało nagrody m.in. za zaangażowanie w życie szkoły i jej promocję, za aktywność sportową, udział w kompanii honorowej.

Zakończył się piaty już semestr Uniwersytetu Trzeciego Wieku Powiatu Sławieńskiego. Wczoraj w Darłowie, a dzisiaj w Sławnie Starosta Sławieński Wojciech Wiśniowski, a zarazem rektor uniwersytetu oraz Andrzej Protasewicz Przewodniczący rady Powiatu Sławieńskiego wręczyli wyróżnionym słuchaczom dyplomy i nagrody za 100 – procentową frekwencję.
- Wszyscy słuchacze bez wyjątku zasługują na najwyższe wyróżnienia za zaangażowanie, udział i chęć nauki, podkreślił starosta życząc wszystkim miłych wakacji i powrotu na zajęcia w październiku.
Na uniwersytet Trzeciego Wieku Powiatu Sławieńskiego uczęszcza 140 słuchaczy w dwóch grupach w Sławnie i Darłowie.

W świetnych nastrojach i przy wspaniałej pogodzie upłynął rodzinom zastępczym piknik nad jeziorem Łętowskim zorganizowany pod patronatem Starosty Sławieńskiego Wojciecha Wiśniowskiego. W ten sposób uhonorowany został Dzień Rodzicielstwa Zastępczego, który w tym roku odbywał się pod hasłem Bądźmy Razem VII. Piknik zorganizowało Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie Organizator Rodzinnej Pieczy Zastępczej w Sławnie.