Powiat Sławieński / Starostwo Powiatowe w Sławnie realizuje projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 6 Rynek pracy, Działanie 6.8. Wdrożenie kompleksowych programów zdrowotnych zapobiegającym istotnym problemom zdrowotnym regionu oraz dotyczących chorób negatywnie wpływających na rynek pracy, ułatwiających powroty do pracy, umożliwiających wydłużenie aktywności zawodowej oraz zwiększenie zgłaszalności na badania profilaktyczne.
Kliknij, aby przeczytać więcej - plik z rozszerzeniem PDF, nowe okno
Kliknij, aby przeczytać regulamin - plik z rozszerzeniem PDF, nowe okno
Kliknij, aby pobrać formularz zgłoszeniowy - plik z rozszerzeniem PDF, nowe okno

Pan Tomasz Bobin  Przewodniczący Rady Powiatu w Sławnie w ramach skarg  i wniosków przyjmuje mieszkańców w dniu 4 maja 2023r. w godzinach od 14.30 do 15.35 w Starostwie Powiatowym   w Sławnie.

Zapytanie ofertowe na wykonanie usługi "Okazanie granic nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa położonej w gminie Malechowo, obrębie Borkowo, oznaczonej jako działka o numerze ewidencyjnym 102 o pow. 0,1709 ha" link do Biuletynu Informacji Publicznej, nowe okno, plik PDF, 704kB

Informujemy, że z powodu prac konserwacyjnych instalacji elektrycznej nie będzie dostępny w dniach 14.04 (piątek od godziny 14:00) do dnia 17.04 (poniedziałek do godziny 8:00) portal WebEWID a co za tym idzie jego serwisy: Portal Geodety, Portal Interesanta, Portal Komornika, Portal Rzeczoznawcy itd. Za utrudnienia przepraszamy.