W dniu 21.10.2022 r. (piątek) Starostwo Powiatowe w Sławnie oraz Filia w Darłowie czynne do godziny 13:00

Mieszkańcy Powiatu Sławieńskiego, zapraszam na XXXIV Sesję Rady Powiatu w Sławnie, która odbędzie się w dniu 27 października 2022r. o godz. 12.00 w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Sławnie przy ul. Sempołowskiej 2a.
Proponowany porządek obrad:

Wojewoda Zachodniopomorski zorganizował konferencję online z udziałem samorządowców. Głównym tematem spotkania było przygotowanie do ewentualnej dystrybucji jodku potasu na terenie naszego województwa w przypadku poważnej awarii elektrowni atomowych, które znajdują się na Ukrainie. Obecnie nie ma żadnego zagrożenia radiacyjnego dla naszego kraju, dlatego spotkanie miało charakter wyłącznie organizacyjny. Jest to kolejny etap działań prewencyjnych, rutynowych, przewidzianych w przepisach prawa na wypadek ewentualnego skażenia radiacyjnego.

30 września br. wiceminister Błażej Poboży przedstawił szczegóły dotyczące dystrybucji jodku potasu. W wydarzeniu wzięli też udział: dr Łukasz Młynarkiewicz - prezes Państwowej Agencji Atomistyki oraz prof. dr hab. n. med. Wojciech Zgliczyński - kierownik Kliniki Endokrynologii CMKP w Szpitalu Bielańskim, konsultant województwa mazowieckiego w zakresie endokrynologii.

Link do konferencji prasowej dotyczącej dystrybucji jodku potasu.