Mieszkańcy Powiatu Sławieńskiego, zapraszam na XXXIII Sesję Rady Powiatu w Sławnie, która odbędzie się w dniu 29 września 2022r. o godz. 12.00 w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Sławnie przy ul. Sempołowskiej 2a.

Szanowni Państwo Dyrektorzy, Nauczyciele, Pracownicy Oświaty, Rodzice i Uczniowie

Z okazji rozpoczynającego się roku szkolnego 2022/2023 Dyrektorom, Nauczycielom i Pracownikom Oświaty życzę wytrwałości i odwagi w kształtowaniu młodych umysłów, aby ten rok szkolny był czasem nowych wyzwań, pomyślnej współpracy oraz wzajemnej życzliwości.

Wam Drodzy Uczniowie życzę aby nadchodzące miesiące były nie tylko czasem wytężonej pracy, ale niosły ze sobą także wiele radości i zadowolenia z rozwoju własnych zainteresowań i uzdolnień.
Wierzę, że każdy dzień spędzony w szkole będzie dniem owocnym, przynoszącym nowe doświadczenia i wiedzę, którą w przyszłości spożytkujecie jak najlepiej.

Szanowni Rodzice Wam natomiast życzę wytrwałości w mobilizowaniu i wspieraniu swoich dzieci oraz wielu radości z ich osiągnięć.

Niech rozpoczynający się rok szkolny będzie czasem umacniającym poczucie, że szkoła to nie tylko miejsce pracy i nauki,
ale także miejsce odkrywania świata, budowania relacji, kształtowania wartościowych postaw, a także rozwijania zainteresowań i pasji.

Starosta Sławieński
Wojciech Wiśniowski

Jesteś obywatelem Ukrainy, który przyjechał na teren Rzeczypospolitej Polskiej po 24 lutego 2022 r.? Zachęcamy do wypełnienia anonimowej ankiety, która ma na celu poznanie Twoich potrzeb, obecnej sytuacji rodzinnej, materialnej, a także planów na przyszłość.

Ви громадянин України, який прибув на територію Республіки Польща після 24 лютого 2022 року? Пропонуємо Вам заповнити анонімну анкету, яка має на меті дізнатися про Ваші потреби, поточне сімейне та фінансове становище, а також плани на майбутнє.

kod qr link do ankiety w języku polskim

ANKIETA W JĘZYKU POLSKIM (link do strony, nowe okno)
kod qr link do ankiety w języku ukraińskim

ОПИТУВАННЯ УКРАЇНСЬКОЮ МОВОЮ (посилання на сайт, нове вікно)