Starostwo Powiatowe w Sławnie zaprasza stomatologów z terenu Powiatu Sławieńskiego do współpracy przy zwiększaniu dostępności opieki stomatologicznej dla dzieci i młodzieży w szkołach. Współpraca obejmować ma realizację postanowień art. 12 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 12 kwietnia 2019 r., o opiece zdrowotnej nad uczniami (Dz. U. z 2019 r. poz. 1078)

Ustawa zakłada zwiększenie dostępności dzieci i młodzieży do świadczeń stomatologicznych udzielanych w gabinetach dentystycznych oraz objęcie jak najliczniejszej grupy dzieci i młodzieży efektywną opieką stomatologiczną oraz działaniami edukacyjnymi w zakresie zdrowia jamy ustnej. Realizatorem programu może zostać lekarz dentysta spełniający wymagania określone w przepisach wydanych na podstawie art. 31 d ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, w części dotyczącej warunków realizacji świadczeń gwarantowanych z zakresu leczenia stomatologicznego dla dzieci i młodzieży z wyłączeniem świadczeń ortodoncji, z którym Narodowy Fundusz Zdrowia zawarł umowę o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej albo który jest zatrudniony lub wykonuje zawód u świadczeniodawcy, z którym NFZ zawarł umowę o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej. Lekarz dentysta sprawujący opiekę stomatologiczną na uczniami będzie wykonywał:

W Sławnie odbyły się powiatowe obchody rocznicy wybuchu II Wojny Światowej. Pierwsza część uroczystości miała miejsce w kościele WNMP w Sławnie. Następnie uczestnicy oddali hołd, składając kwiaty przed pomnikiem na sławieńskim cmentarzu. W uroczystościach wzięli udział kombatanci, mieszkańcy powiatu oraz władze samorządowe na czele ze Starostą Sławieńskim Wojciechem Wiśniowskim, Wicestarostą Andrzejem Protasewiczem oraz Przewodniczącym Rady Powiatu Tomaszem Bobinem.

Szanowni Państwo
Dyrektorzy, Nauczyciele, Wychowawcy
Drodzy Rodzice i Uczniowie

Z okazji rozpoczynającego się nowego roku szkolnego 2019/2020 w imieniu władz samorządowych Powiatu Sławieńskiego składam całej społeczności szkolnej serdeczne życzenia spokojnej i satysfakcjonującej pracy, dużo twórczej energii, zarówno pedagogicznej jak i uczniowskiej  oraz entuzjazmu do podejmowania nowych i trudnych wyzwań.
Wszystkim uczniom życzę, aby nie zabrakło Wam zapału w zdobywaniu wiedzy, rozwijaniu własnych pasji i kształtowaniu własnych charakterów. Bądźcie w tym niestrudzeni, gdyż to zwiększa szansę na sukces w dorosłym życiu.
Nauczycielom i Pracownikom Oświaty życzę, aby Państwa zaangażowanie i profesjonalizm w nauczaniu i wychowaniu były źródłem satysfakcji i spełnienia zawodowego, a podejmowane przedsięwzięcia edukacyjne spełniały zakładane oczekiwania.
Rodzicom życzę spokojnego roku szkolnego uwieńczonego sukcesem dzieci.

Starosta Sławieński
Wojciech Wiśniowski