Pan Tomasz Bobin Przewodniczący Rady Powiatu w Sławnie w ramach skarg  i wniosków przyjmuje mieszkańców z Powiatu Sławieńskiego 5 lipca 2023r. w godzinach  od 14.30 do 15.35 w Starostwie Powiatowym w Sławnie ( Biuro Rady- II piętro pokój 44).

Mieszkańcy Powiatu Sławieńskiego, zapraszam na XL Nadzwyczajną Sesję Rady Powiatu w Sławnie, która odbędzie się w dniu 30 czerwca 2023r. o godz. 11.30 w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Sławnie przy ul. Sempołowskiej 2a. 

Powiatowy Urząd Pracy w Sławnie informuje, iż w okresie od 01.01.2023 r.-30.06.2024 r. realizuje projekt: Aktywizacja zawodowa osób pozostających bez pracy w powiecie sławieńskim (I). Projekt jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Plus w ramach Programu Regionalnego  Fundusze Europejskie dla Pomorza Zachodniego 2021-2027, Działania 6.1 Aktywizacja zawodowa osób pozostających bez pracy-projekty Powiatowych Urzędów Pracy.
Celem projektu jest zwiększenie możliwości zatrudnienia 150 klientów PUP w Sławnie wyłącznie znajdujących się w trudnej sytuacji na rynku pracy, tj.
- osób w wieku 18-29 lat,
- osób w wieku 55 lat i więcej,
- osób długotrwale bezrobotnych,
- kobiet,
- osób o niskich kwalifikacjach i/lub kompetencjach,
- osób z niepełnosprawnościami.

Zrozumieć Transformację Energetyczną. Od depresji do wizji, albo jak wykopywać się z dziury, w której jesteśmy 27.06.2023 r., Sławno Krzysztof Frankenstein - Burmistrz Sławna, Fundacja Fundusz Współpracy oraz Związek Miast Polskich zapraszają na wykład Marcina Popkiewicza - eksperta ds. energetyki i zmian klimatu, publicysty, autora bestsellerów „Świat na rozdrożu” i „Rewolucja energetyczna. Ale po co?” oraz redaktora portali internetowych ziemianarozdrozu.pl i naukaoklimacie.pl.