Pan T.Bobin Przewodniczący Rady Powiatu w Sławnie pełni dyżur w ramach skarg i wniosków  w dniu 6 marca 2024r. w godzinach od 14.30-15.35 w Starostwie Powiatowym w Sławnie.

Mieszkańcy Powiatu Sławieńskiego, zapraszam na XLV Sesję Rady Powiatu w Sławnie, która odbędzie się w dniu 29 lutego 2024r. o godz. 12.00 w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Sławnie przy ul. Sempołowskiej 2a.

Z dniem 30 grudnia 2023 roku weszła w życie ustawa z dnia 19 grudnia 2023 r. o szczególnych rozwiązaniach służących zachowaniu ważności niektórych orzeczeń o niepełnosprawności oraz orzeczeń o stopniu niepełnosprawności (Dz. U. z 2023 r. poz. 2768), zawierająca regulacje normujące zasady przedłużenia ważności orzeczeń o niepełnosprawności oraz orzeczeń o stopniu niepełnosprawności wydanych na czas określony przez zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności.