Starostwo Powiatowe w Sławnie informuje, że w dniu 08 i 15 stycznia 2021 r. Urząd w Sławnie oraz Filia w Darłowie będą czynne do godziny 13:30, w siedzibie urzędu odbywać się będzie kompleksowa dezynfekcja.

Starostwo Powiatowe w Sławnie informuje, że w dniu 31 grudnia 2020 r.  Urząd w Sławnie oraz Filia w Darłowie będą czynne od 7:30 do 12:00

W dniu 7 stycznia ( czwartek)  2021 r. w godz. od 13.00 do 14.00 w  Starostwie Powiatowym w Sławnie (Biuro Rady) w ramach skarg i wniosków pod telefonem dyżurować będzie  Pan Tomasz Bobin Przewodniczący Rady Powiatu w Sławnie.

Starosta Sławieński na podstawie art. 14 w związku z art. 10 ust. 1 ustawy z dnia 16 grudnia 2010r. o publicznym transporcie zbiorowym ( tj. Dz. U. z 2020r., poz. 1944 ze zm ), ogłasza informację o aktualizacji „ Planu zrównoważonego rozwoju publicznego transportu zbiorowego dla Powiatu Sławieńskiego ”. W dniach 22 grudnia 2020r. do 12 stycznia 2021r. w/w dokument zostanie poddany konsultacjom społecznym. W związku z powyższym zapraszamy wszystkich mieszkańców oraz zainteresowane strony do składania uwag i propozycji zmian do aktualizacji Planu transportowego.
Z treścią dokumentu można zapoznać się:
   1. W siedzibie Starostwa Powiatowego w Sławnie, ul. Sempołowskiej 2a, 76 – 100 Sławno, pok. 12 lub 6 , w dni robocze od poniedziałku do piątku w godz. od 9.00 – 12.00 ( wersja papierowa ).
   2. W Biuletynie Informacji Publicznej Starostwa Powiatowego w Sławnie, tj. www.bip.powiatslawno.pl – zakładka Informacje - Wydział Komunikacji i Transportu ( wersja elektroniczna ).
Wnioski, uwagi oraz opinie do projektu w ramach konsultacji społecznych można składać jedynie w formie papierowej w terminie do dnia 12 stycznia 2021r. ( liczy się data wpływu ) na specjalnie przygotowanym formularzu ( formularz do pobrania w siedzibie Starostwa lub z Biuletynu Informacji Publicznej tut. Starostwa – zakładka Informacje - Wydział Komunikacji i Transportu) :
   1. Drogą elektroniczną ( skan ) na adres e-mail: komunikacja@powiatslawno.pl, wpisując w tytule Konsultacje społeczne do Planu transportowego.
   2. Na adres Starostwa Powiatowego w Sławnie, ul. Sempołowskiej 2a, 76 – 100 Sławno ( Wydział Komunikacji i Transportu pokój nr 12 lub 6 ) - osobiście lub korespondencyjnie.
Rozpatrywane będą tylko formularze, które wpłyną do siedziby Starostwa Powiatowego w Sławnie w terminie do dnia 12 stycznia 2021r..
Aktualizacja obejmuje zmianę w postaci uzupełnienia wariantu optymalnego o nowo utworze linie autobusowe w ramach publicznego transportu zbiorowego.

Starosta Sławieńskiego
Wojciech Wiśniowski

Druki do pobrania:
1. Aktualizacja Planu Transportowego, plik odt, nowe okno, rozmiar 499kB
2. Formularz konsultacyjny do planu, plik doc, nowe okno, rozmiar 164kB
3. Ogłoszenie Starosty Sławieńskiego w sprawie aktualizacji Planu Transportowego, plik pdf, nowe okno, rozmiar 133kB
4. Plan transportowy z 2016r., plik pdf, nowe okno, rozmiar 7,2MB