W dniu 12.06.2020 r. (piątek) Urząd będzie nieczynny (dzień 12 czerwca br. jest dniem wolnym dla pracowników Starostwa Powiatowego w Sławnie oraz Filii w Darłowie  za dzień świąteczny przypadający w sobotę 15.08.2020 r.)

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Sławnie informuje, że 14 czerwca przypada Światowy Dzień Krwiodawcy.
Celem inicjatywy jest zachęcenie do oddawania krwi oraz zwiększenie świadomości społeczeństwa o potrzebie oddawania krwi regularnie przez cały rok, aby utrzymać odpowiednie zapasy. Zamierzeniem Światowego Dnia Krwiodawcy jest również zaangażowanie władz w opracowywanie skutecznych krajowych programów dawstwa krwi i szybkiego reagowania na zapotrzebowanie na krew w sytuacjach awaryjnych, przetaczanie krwi oraz stosowanie preparatów krwiopochodnych corocznie ratuje życie milionom ludzi.
Zabiegi te wykonywane są u osób cierpiących na choroby stanowiące zagrożenie dla życia, u ofiar wypadków, matek, u których stwierdzono wystąpienie konfliktu serologicznego oraz przy zabiegach chirurgicznych.
W wielu krajach zapotrzebowanie na krew w znacznej mierze przekracza dostępne zasoby, w związku z czym jedyną możliwością pozyskania materiału o odpowiedniej jakości staje się regularne i nieodpłatne oddawanie krwi. Działania w celu pozyskiwania nowych dawców powinny w tym przypadku zmierzać do zwrócenia uwagi na funkcjonowanie służby krwiodawstwa jako służby społecznej oraz ukazanie znaczenia udziału społeczności w zapewnieniu odpowiedniej ilości bezpiecznej i stale dostępnej krwi.
Więcej informacji na temat krwiodawstwa można znaleźć na stronach internetowych Regionalnych Centrów Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa.

Pobierz ulotkę informacyjną - Przełamujemy mity związane z oddawaniem krwi

Starostwo Powiatowe w Sławnie informuje, że zakończyły się prace związane z  remontem drogi powiatowej nr 3710Z na odcinku Jeżyce – Nowy Kraków o długości 1 km. W ramach remontu została wykonana wycinka krzaków, ścinka pobocza, oczyszczono rowy przydrożne oraz wykonano nawierzchnię drogi z kruszywa naturalnego.

Inwestycja w znaczącym stopniu poprawi infrastrukturę drogową powiatu sławieńskiego oraz bezpieczeństwo ruchu drogowego.

W dniu 27 maja 2020 r. w godz. od 13.00 do 14.00 w Starostwie Powiatowym w Sławnie w ramach dyżuru radnego pod telefonem dyżurować będzie Pan Konrad Woszczyk  Wiceprzewodniczący Rady Powiatu w Sławnie.

W dniu 03 czerwca 2020 r. w godz. od 13.00 do 14.00 w Starostwie Powiatowym w Sławnie w ramach dyżuru radnego pod telefonem dyżurować będzie Pan Tomasz Bobin Przewodniczący Rady  Powiatu w Sławnie.