Mieszkańcy Powiatu Sławieńskiego, zapraszam na XLVI Nadzwyczajną Sesję Rady Powiatu w Sławnie, która odbędzie się w dniu 15 marca 2024r. o godz. 14.00 w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Sławnie przy ul. Sempołowskiej 2a.

 

Starosta Sławieński informuje, że w związku z wejściem w życie art. 17 ustawy z dnia 7 lipca 2023 r. o zmianie niektórych ustaw w celu ograniczenia skutków kradzieży tożsamości (Dz.U. z 2023 r. poz. 1394) z dniem 10 czerwca 2024 r. wygasną decyzje o rejestracji pojazdów, wydane przed dniem 14 marca 2005 r., dotyczące pojazdów nie posiadających ważnego badania technicznego i ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej przez okres dłuższy niż 10 lat.

Pojazdy, dla których decyzje o rejestracji zostaną wygaszone mogą być powtórnie zarejestrowane.

 Wykaz pojazdów, dla których z dniem 10 czerwca 2024 r. wygasną decyzje o ich zarejestrowaniu -

W I połowie 2024 r. NATO prowadzi serię ćwiczeń pod wspólnym kryptonimem STEADFAST DEFENDER-24 (STDE-24). W ćwiczeniach, które odbywają się głównie w Europie Środkowej, uczestniczy ok. 90 000 żołnierzy ze wszystkich państw NATO oraz Szwecji. W ramach ćwiczeń sprawdzana jest zdolność sił Sojuszu do odstraszania i obrony, w tym do odparcia ataku potencjalnego przeciwnika na państwa NATO.