Na podstawie art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (tj. Dz. U. z 2020r. poz. 920) i zgodnie art. 15zzx ust. 1-2 ustawy z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw zwołuję XXIX Sesję Rady Powiatu w Sławnie.

Sesja odbędzie się w dniu 28 lutego 2022r. o godz. 13.00 w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Sławnie przy ul. Sempołowskiej 2a (na sali mogą przebywać wyłącznie radni oraz obsługa organizacyjno -prawna).

Starostwo Powiatowe w Sławnie Starostwo Powiatowe w Sławnie i Filia w Darłowie będą nieczynne (dzień 07 stycznia 2022 r. jest dniem wolnym dla pracowników Starostwa Powiatowego w Sławnie oraz Filii w Darłowie za dzień świąteczny przypadający w sobotę 01.01.2022 r.)

W dniu 5 stycznia (środa) 2022r. w godz. od 14.30 do 15.35 w Starostwie Powiatowym w Sławnie (Biuro Rady) w ramach skarg i wniosków dyżurować będzie Pan Tomasz Bobin Przewodniczący Rady Powiatu w Sławnie. 

(dyżur pod telefonem : 59 -810 -64 -43 ; 59 -810 -64 -44 )