W dniu 7 października 2020 r. w godz. od 13.00 do 14.00 w Starostwie Powiatowym w Sławnie w ramach skarg i wniosków pod telefonem dyżurować będzie Pan Tomasz Bobin Przewodniczący Rady Powiatu w Sławnie.

Telefon: Biuro Rady 59-810-64-44

Ruszyły pierwsze prace budowlane przy przebudowie nawierzchni dróg powiatowych nr 3721Z (360 m) oraz nr 3720Z (460 m) wraz z budową chodnika w Smardzewie.
Wykonawcą prac jest Przedsiębiorstwo Robót Inżynieryjnych i Budowlanych „INFRABUD” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z Koszalina, a Powiat Sławieński wraz z Gminą Sławno realizuje to zadanie w ramach projektu dofinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz budżetu państwa pn. „Kompleksowe odtworzenie funkcji społecznych, infrastrukturalnych i przestrzennych rewitalizowanego obszaru wsi Smardzewo” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020.

Z przyjemnością informujemy, że zakończyły się prace związane z wykonaniem poboczy wzdłuż dróg powiatowych nr 3720Z na odcinku Smardzewo – Ostrowiec, 3721Z na odcinku Bobrowice – Smardzewo oraz 3734Z na odcinku Marszewo - Górsko. Łączna długość wyremontowanych poboczy to ok. 8,4 km.
Wyremontowane pobocza w znaczącym stopniu poprawi infrastrukturę drogową powiatu sławieńskiego oraz bezpieczeństwo ruchu drogowego.