plakat promujący festyn Bitwa Regionów 2023 w Boninie

Bitwa Regionów to ogólnopolski konkurs, w którym reprezentacje Kół Gospodyń Wiejskich przygotowują regionalną potrawę według własnej receptury i z rodzinnych produktów. Organizowany już po raz ósmy konkurs był okazją do zaprezentowania różnorodności tradycji kulinarnych oraz obyczajów regionów Polski. Panie z KGW przygotowały specjalne dania, które oceniała komisja konkursowa. W konkursie wygrało Koło Gospodyń Wiejskich z Boleszewa, przygotowując: „Beksę w marynacie z aromatycznego czosnku niedźwiedziego oraz lokalnego miodu”. Panie z Boleszewa będą teraz reprezentować powiat sławieński na etapie wojewódzkim konkursu już w dniu 17 września 2023 roku, w miejscowości Bonin gm. Manowo.

W dniu 30 sierpnia 2023 r. do Starostwa Powiatowego w Sławnie wpłynęła uproszczona oferta Klubu Sportowego „Stocznia Darłowo M&W” o udzielenie dotacji w kwocie 3.000 zł. na realizację zadania publicznego pod nazwą  ,,Turniej Piłki Siatkowej o Puchar Prezesa Stoczni Darłowo”. (POBIERZ, plik pdf, 1,21MB, nowe okno)

Zgodnie z art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie każdy w terminie 7 dni od daty zamieszczenia oferty  (w Biuletynie Informacji Publicznej, siedzibie organu jednostki samorządu terytorialnego, na stronie internetowej organu jednostki samorządu terytorialnego) może zgłosić uwagi dotyczące oferty.

Uwagi można zgłaszać pisemnie do dnia 5 września 2023r. na adres:

Starostwo Powiatowe w Sławnie

ul. Sempołowskiej 2a

76-100 Sławno

lub e-mail starosta@powiatslawno.pl

Z dopiskiem:

Uwagi do zadania ,,Turniej Piłki Siatkowej o Puchar Prezesa Stoczni Darłowo”

                                                                                                                             Starosta Sławieński

                                                                              /-/Wojciech Wiśniowski

 

MIESZKAŃCY POWIATU SŁAWIEŃSKIEGO

Zapraszam na XLII Nadzwyczajną Sesję Rady Powiatu w Sławnie, która odbędzie się w dniu 31 sierpnia 2023r. o godz. 11.00 w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Sławnie przy ul. Sempołowskiej 2a.

Proponowany porządek obrad:

1. Sprawy organizacyjne:
a. otwarcie Sesji i stwierdzenie quorum.

2. Interpelacje i zapytania Radnych.
3. Przyjęcie sprawozdania z działań podejmowanych na terenie nadzoru wodnego w Miastku na obszarach Powiatu Bytowskiego, Człuchowskiego, Koszalińskiego, Sławieńskiego, Słupskiego, Szczecineckiego za rok 2022. (druk nr 1)
4. Przyjęcie sprawozdania z działań podejmowanych przez nadzór wodny w Sławnie, na terenie powiatów : Sławieńskiego, Koszalińskiego, Słupskiego w 2022 roku.(druk nr 2)
5. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Sławieńskiego na lata 2023-2032. (druk nr 3)
6. Podjęcie uchwały sprawie zmian w budżecie Powiatu na 2023r. (druk nr 4).
7. Podjęcie uchwały w sprawie zasad i trybu przeprowadzania konsultacji społecznych z mieszkańcami Powiatu Sławieńskiego. (druk nr 5)
8. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XLI/VI/347/23 Rady Powiatu w Sławnie z dnia 4 sierpnia 2023 r. w sprawie określenia zadań, na które przeznacza się środki Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przekazywane przez Prezesa Zarządu Funduszu na wyodrębniony rachunek bankowy - wg algorytmu w 2023r. (druk nr 6).
9. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.
10. Wnioski i oświadczenia radnych.
11. Zamknięcie sesji.
Przewodniczący Rady
Tomasz Bobin

Pan Tomasz Bobin Przewodniczący Rady Powiatu w Sławnie w ramach skarg i wniosków przyjmuje mieszkańców z Powiatu Sławieńskiego 6 września 2023r. w godzinach od 14.30 do 15.35 w Starostwie Powiatowym w Sławnie (Biuro Rady).