Mieszkańcy Powiatu Sławieńskiego, zapraszam na XXXVIII Sesja Rady Powiatu w Sławnie, która obędzie się w dniu 21 marca 2023r. o godz. 8.00 w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Sławnie przy ul. Sempołowskiej 2a.
Proponowany porządek obrad:

Szanowni Państwo, uprzejmie zapraszam na spotkanie dyrektorek i dyrektorów szkół z Powiatu Sławieńskiego, które odbędzie się w środę 22 marca 2023 roku, w godzinach od 10:00 do 13:00 w siedzibie Starostwa Powiatowego w Sławnie przy ul. Sempołowskiej 2a, sala 57.

Spotkanie organizowane jest w ramach prac nad przygotowaniem Strategii Rozwoju Powiatu Sławieńskiego. Tematyka spotkania obejmowała będzie następujące zagadnienia:

 • Innowacje pedagogiczne oraz społeczne szkół z terenu Powiatu Sławieńskiego.
 • Szkoła jako ośrodek rozwoju lokalnego.
 • Współpraca szkół z lokalnym środowiskiem i innymi szkołami.
 • Programy rozwojowe szkół.
 • Możliwości wdrożenia na terenie Powiatu Sławieńskiego modelowego przedsięwzięcia pn. „Szkoła w ruchu”.
 • Problemy z jakimi borykają się szkoły.
 • Potrzeby szkół i możliwości ich zaspokojenia.
 • Miejsce szkół oraz ich inicjatyw i potrzeb w Strategii Rozwoju Powiatu Sławieńskiego.

Spotkanie będzie prowadzone metodami aktywnymi w formie warsztatowej. Moderatorem spotkania będzie dr Wacław Idziak

Szanowni Państwo, uprzejmie zapraszam na spotkanie przedstawicielek i przedstawicieli organizacji pozarządowych z Powiatu Sławieńskiego, które odbędzie się w środę 22 marca 2023 roku w godzinach od 16:00 do 19:00 w Siedzibie Starostwa Powiatowego w Sławnie przy ul. Sempołowskiej 2a, sala 57 .

Spotkanie organizowane jest w ramach prac nad przygotowaniem Strategii Rozwoju Powiatu Sławieńskiego. Tematyka spotkania obejmowała będzie następujące zagadnienia:

 • Prezentacja działalności organizacji pozarządowych z Powiatu Sławieńskiego.
 • Modelowe przykłady działań organizacji pozarządowych z Powiatu Sławieńskiego.
 • Oddziaływanie organizacji pozarządowych na sytuację Powiatu Sławieńskiego.
 • Problemy i potrzeby organizacji pozarządowych z Powiatu Sławieńskiego.
 • Formy i obszary współpracy organizacji pozarządowych z Powiatu Sławieńskiego w skali lokalnej, regionalnej, ogólnopolskiej, międzynarodowej.
 • Działania lokalne, które mogą się przełożyć na szerszą skalę.
 • Organizacje pozarządowe, ich inicjatywy i potrzeby w Strategii Rozwoju Powiatu Sławieńskiego.

Spotkanie będzie prowadzone metodami aktywnymi w formie warsztatowej. Moderatorem spotkania będzie dr Wacław Idziak.