zaproszenie do skorzystania z serwisu internet.gov.pl

Minister Cyfryzacji z dniem 1 stycznia 2023 roku uruchomił portal INTERNET.GOV.PL – usługę, dzięki której każdy może:

• sprawdzić, czy w wybranej lokalizacji jest dostępny szerokopasmowy internet i jacy operatorzy go oferują;

• zgłosić potrzebę dostępu do internetu;

• zgłosić pustostan, czyli budynek, w którym nie jest potrzebny dostęp do internetu;

• dowiedzieć się o planowanych rozbudowach sieci szerokopasmowej.

Dodatkowo system jest stale aktualizowany – duże podmioty zasilają go danymi raz w tygodniu, przedsiębiorcy z sektora MŚP – raz w miesiącu. Także raz w miesiącu aktualizowane są informacje o wszystkich planach inwestycyjnych. 

Pierwsze 8 miesięcy funkcjonowania portalu INTERNET.GOV.PL to:

• Ponad 7 milionów punktów adresowych w zasięgu dostępu do internetu w całym kraju, w tym ponad 5,5 miliona punktów adresowych w zasięgu internetu światłowodowego;

• Ponad 260 tysięcy unikalnych użytkowników portalu;

• Ponad 12 milionów wyświetleń strony internetowej INTERNET.GOV.PL;

• Ponad 30 tysięcy Obywateli, którzy zgłosili zapotrzebowanie na szybki internet za pośrednictwem systemu.

plakat promujący festyn Bitwa Regionów 2023 w Boninie

Bitwa Regionów to ogólnopolski konkurs, w którym reprezentacje Kół Gospodyń Wiejskich przygotowują regionalną potrawę według własnej receptury i z rodzinnych produktów. Organizowany już po raz ósmy konkurs był okazją do zaprezentowania różnorodności tradycji kulinarnych oraz obyczajów regionów Polski. Panie z KGW przygotowały specjalne dania, które oceniała komisja konkursowa. W konkursie wygrało Koło Gospodyń Wiejskich z Boleszewa, przygotowując: „Beksę w marynacie z aromatycznego czosnku niedźwiedziego oraz lokalnego miodu”. Panie z Boleszewa będą teraz reprezentować powiat sławieński na etapie wojewódzkim konkursu już w dniu 17 września 2023 roku, w miejscowości Bonin gm. Manowo.

W dniu 30 sierpnia 2023 r. do Starostwa Powiatowego w Sławnie wpłynęła uproszczona oferta Klubu Sportowego „Stocznia Darłowo M&W” o udzielenie dotacji w kwocie 3.000 zł. na realizację zadania publicznego pod nazwą  ,,Turniej Piłki Siatkowej o Puchar Prezesa Stoczni Darłowo”. (POBIERZ, plik pdf, 1,21MB, nowe okno)

Zgodnie z art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie każdy w terminie 7 dni od daty zamieszczenia oferty  (w Biuletynie Informacji Publicznej, siedzibie organu jednostki samorządu terytorialnego, na stronie internetowej organu jednostki samorządu terytorialnego) może zgłosić uwagi dotyczące oferty.

Uwagi można zgłaszać pisemnie do dnia 5 września 2023r. na adres:

Starostwo Powiatowe w Sławnie

ul. Sempołowskiej 2a

76-100 Sławno

lub e-mail starosta@powiatslawno.pl

Z dopiskiem:

Uwagi do zadania ,,Turniej Piłki Siatkowej o Puchar Prezesa Stoczni Darłowo”

                                                                                                                             Starosta Sławieński

                                                                              /-/Wojciech Wiśniowski