Ruszyły pierwsze prace budowlane przy przebudowie nawierzchni dróg powiatowych nr 3721Z (360 m) oraz nr 3720Z (460 m) wraz z budową chodnika w Smardzewie.
Wykonawcą prac jest Przedsiębiorstwo Robót Inżynieryjnych i Budowlanych „INFRABUD” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z Koszalina, a Powiat Sławieński wraz z Gminą Sławno realizuje to zadanie w ramach projektu dofinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz budżetu państwa pn. „Kompleksowe odtworzenie funkcji społecznych, infrastrukturalnych i przestrzennych rewitalizowanego obszaru wsi Smardzewo” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020.

Z przyjemnością informujemy, że zakończyły się prace związane z wykonaniem poboczy wzdłuż dróg powiatowych nr 3720Z na odcinku Smardzewo – Ostrowiec, 3721Z na odcinku Bobrowice – Smardzewo oraz 3734Z na odcinku Marszewo - Górsko. Łączna długość wyremontowanych poboczy to ok. 8,4 km.
Wyremontowane pobocza w znaczącym stopniu poprawi infrastrukturę drogową powiatu sławieńskiego oraz bezpieczeństwo ruchu drogowego.

W związku z wejściem w życie przepisów ustawy z dnia 12 kwietnia 2018 r.  o rejestracji jachtów i innych jednostek pływających o długości do 24 m (Dz. U. z 2020 r., poz. 1500) rejestrowanie sprzętu pływającego do amatorskiego połowu ryb do 7,5 m długości lub napędzie mechanicznym o mocy mniejszej niż 15 kW nie podlega obowiązkowi rejestracji.
Zgodnie z art. 3 ust. 3 przytoczonej ustawy jednostka pływająca o długości do 24 m, która nie podlega obowiązkowi rejestracji, może być zarejestrowana na wniosek właściciela po złożeniu wniosku za pomocą systemu REJA24 (interesant.reja24.gov.pl)
Organ rejestrujący pobiera opłatę w wysokości 80 zł za rejestrację i wydanie dokumentu rejestracyjnego.