Po dwóch latach rozmów, Starosta Sławieński Wojciech Wiśniowski oraz Ivan Mandycz Starosta Powiatu Horodenka na Ukrainie wraz ze Skarbnikami Powiatów Wiolettą Firkowską i Олеся Личук podpisali listy intencyjne współpracy partnerskiej. To ważne wydarzenie miało miejsce podczas wizyty partnerskiej w Brzegu również w ramach współpracy partnerskiej, która trwa już ponad cztery lata. Podpisane dokumenty zostaną skierowane teraz do Rad naszych powiatów w celu podjęcia uchwał, a następnie podpisane zostaną ostateczne umowy o współpracy partnerskiej.
Współpraca ma obejmować promocję obu powiatów w każdej dziedzinie działalności, a w szczególności na płaszczyźnie samorządowej, kultury, sportu, edukacji, ochrony środowiska oraz turystyki.

Pan Tomasz Bobin Przewodniczący Rady Powiatu w Sławnie w ramach skarg i wniosków przyjmuje mieszkańców z Powiatu Sławieńskiego w dniu 26 czerwca 2019r. w godz. od 12.00 do 14.00 w  Starostwie Powiatowym w Sławnie
(Biuro Rady – pokój 44,  II – piętro).

Mieszkańcy Powiatu Sławieńskiego, uprzejmie zapraszam na VIII Nadzwyczajną Sesję Rady Powiatu w Sławnie, która odbędzie się w dniu 28 czerwca 2019r. o godz. 9:00 w sali konferencyjnej  Starostwa Powiatowego w Sławnie przy ul. Sempołowskiej 2a.

Szanowni Państwo Dyrektorzy Szkół i Placówek Oświatowych, Nauczyciele , Wychowawcy, Pracownicy Administracji i Obsługi, Drodzy Rodzice i Uczniowie
Każdy rok szkolny to czas wytężonej pracy, wysiłku, ale także sukcesów i radości. Są one zasługą zarówno Was drodzy Uczniowie, jak
i Waszych Nauczycieli, którzy niosą kaganek oświaty, przekazując Wam swoją wiedzę, pasję i ciekawość świata. Wkładają w to wiele wysiłku
i trudu wychowawczego. Uczą wartości i zasad moralnych i wszystkiego, co potrzebne jest w dorosłym życiu.

Drodzy Nauczyciele i Wychowawcy swoim talentem pedagogicznym i fachową wiedzą, dowiedliście, że dla swoich Uczniów jesteście najlepszymi przewodnikami w poznawaniu świata, zdobywaniu wiedzy i drodze ku dorosłości. Dziękuję Wam za rzetelność, wytrwałość, zaangażowanie oraz solidną i sumienną pracę.

Z okazji zakończenia roku szkolnego 2018/2019 składam najserdeczniejsze życzenia oraz podziękowania wszystkim Uczniom, Nauczycielom, Wychowawcom, Rodzicom oraz  Pracownikom Szkół i Placówek Oświatowych za pracę na rzecz naszej powiatowej oświaty.

Niech okres wakacji będzie czasem udanego i bezpiecznego wypoczynku, życzę dużo słońca i uśmiechu, niezapomnianych wrażeń oraz interesujących podróży.

                                                                                                                             Starosta Sławieński
                                                                                                                            Wojciech Wiśniowski